Sa Dagat ng Di Nagkikibuang Buhangin

another_anime_beach_background_by_wbd-d489o13

Natagpuan ka sa dagat ng di nagkikibuang mga buhangin, sabay sa alon ng lakad at liko. Huli na nang namalayan, dinala ako ng agos papa’iyo.

Tigil, puso. Yan ang sambit ng utak na nalilito, ikambyo ang manibela at sa tabi ay huminto. Kelan ba tayo matututo?

Mga titig na nang-uuto, wari’y gustong makita ang kabilang mundo. Dapat bang ipikit ang mga mata at lumayo?

Kumabig ang dibdib kahit saglit pilit kakapit, naabot ka sa paningin. Dinggin na sana ay saluhin at wag nang magpadaplis sa hangin.

Bubulong sa mga imahen kung tama ba ang damdamin o itapon na lamang sa dagat ng di nagkikibuang buhangin.

Aasa ng palihim.

 

(c) JP September 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s